Ev / Xəbərlər / Güney Azərbaycan / Türk üsyanında tutuqlananlardan bir siyahı

Türk üsyanında tutuqlananlardan bir siyahı

Azərbaycanın Cənubunda-Güneyində (iran adlanan yer) milli (Türk) qiyamlarimizda tutuqlananlardan bir siyahı:

1 Məcid Ağayi (MeşKin şəhr)
2 Ğulam Azərifər
3 Bədlər Əsədiyan
4 Əkbər Əbulzadə
5 Reza İbrahimi
6 Hamed Allahverdi
7 Əli Əhmədi (Muğan)
8 Vədud Əsədi
9 Səccad Əfruziyan (Məlekan)
10 Fərdin Əfruziyan (Məlekan)
11 Tohid Əmir Əmini (Ərdəbil)
12 Vədud Ənsari
13 Mehrab Əhəri
14 Səid Babakişi
15 Murtəza Bagerpur
16 Elşən Böyukvənd (Muğan)
17 Vahid Bəstami
18 Reza Bərzgər (Xoy)
19 Beytullah Bərzgər
20 Əli Bipərva Sərsekənd
21 Məısumə paşayi
22 Mustafa Pərvin
23 Murtəza Pərvin
24 Fəramərz Purismayil
25 Fərşid Piçqanlı
26 Əlirza Təqizadə (MeşKin şəhr)
27 Mehdi Təhməzi (Urmu)
28 Meysəm Tofiq
29 Əkbər Cəhangiri
30 Arəş Cəıfəri
31 Meysəm Colani (Ərdəbil)
32 Əlirza Çəngizi
33 Hadi Hacızadə
34 Hüseyn Hüseynzadə
35 Seyyed Sadiq Hüseyni
36 Seyyed Əli Hüseyni
37 Atila Həsənli Zəncanlı
38 Sina Həsəni (MeşKin şəhr)
39 Əli Xeyrcu
40 Kərim Xoniqi
41 Əbbas Daneş
42 Şahin Dolətabadi
43 Hüseyn Dərgahi (MeşKin şəhr)
44 Cəlal Drugər
45 Əbulfəzl Dəhri
46 Aydin Zakeri (MeşKin şəhr)
47 Hadi Rəhmətzadə
48 Əli Rustəmi
49 Sina Rizayi
50 Əli Rəncbər
51 Seyyede Zəhra Rəcəbi
52 Şəhram Ruhi (Muğan)
53 Həmid Ruhullah Nejad
54 Qadir Zəmani
55 Mehdi Zəncir Blağı
56 Reza Səccadi
57 Ətabək Sepehri (Muğam)
58 Reza Suleymanzadə
59 Hadi Suleymanzadə
60 Siyamək Seyfi
61 Əfşin Seyfi
62 Həsən Seyfi
63 Seyyed Həsən Seyyedi
64 Səid Sinədar (MeşKin şəhr)
65 Murtəza Şukri
66 Nəstərən Şahi
67 Peyman Şahidi
68 Ayət Şucaıvənd
69 Ramin Şukrullahi
70 Aqamohəmməd Salehi
71 Bayram Səfayi
72 Əbülfəzl Sadiqi
73 Fərşad Sadiqi
74 Cəbbar Seyfi
75 Mənsur Seyfi
76 Murtəza Səfəri
77 Səid Sadiqifər (Ərdəbil)
78 Mehdi Əbdiyan
79 Seyyed Əli Əbdi (Təkab)
80 İskəndərəli Mirzayi
81 Ramin Əzizpur (Muğan)
82 Nadir Əzizi (Muğan)
83 Əbülfəzl Əlizadə
84 Vəhid Əzimpur
85 Əli Əlizadə
86 Hüseyn Əlizadə
87 Şıbr Əsgəri
88 Rəhim Ğulami
89 Məhmməd Ğərbe
90 İsrafil Fətullahzadə
91 Reza Fərəczadə
92 Əli Feyzipur (MeşKin şəhr)
93 Qasim Qasimi
94 Yasəmən Qərəpur
95 Soheyl Qadiri
96 Səid Qadiri
97 yasin Qadiri
98 Siyamək Qardaşi
99 Ulduz Qasemi (Urmu)
100 Suleyman Kazemi
101 Sadiq Kərimpur
102 Seyyedziyaı Gərgəri
103 Mohsen Mohsenzadə
104 Əmin Mohseni
105 Səid Mohəmmadi
106 Mohəmmad Mohəmmədi Qarabulağ
107 Əmirreza Mohəmmədi
108 Cəıfər Mohəmmədiyan Tarom
109 Əli Moıtəmedi
110 Behruz Məleki
111 Saleh Mollaəbbasi
112 Mustafa Molayi
113 Seyyed Mohsen Musəvi
114 Arman Musəvi (Muğan)
115 Zəhra Musəvi (Məlekan)
116 Şahin Nobəxt
117 Vəhid Nəriman (Muğan)
118 Xəlil Nəsiri
119 Fərdin Noruzi
120 Məcid Nəgizadə
121 İbrahim Nuri
122 Əli Vaseqi
123 Əli Vətənxah
124 Reza Vəlipur

Həmçinin bax!

Oğuz TV

Oğuz xəbər – 18 Yan 2016