Ev / Struktur / Struktur / Nümayəndəliklər

Nümayəndəliklər

DAK-ın Rusiya nümayəndəliyinin sədri

(Rusiya)

 

DAK-ın Güney Azərbaycan nümayəndəliyinin sədri

(Azərbaycanın Güneyi)

Kommentera